vineri, 11 ianuarie 2013

„Oraşul Pierdut” - locul unde am putea găsi cheia apariţiei vieţii


„Cum a apărut viaţa pe Pământ?” este o întrebare foarte generală, cerând însă un răspuns care, pentru a fi convingător, are nevoie de o precizie absolută, de o extremă rigoare ştiinţifică. E greu. Dar, dacă „desfacem” întrebarea generală în bucăţi mai mici - cum am desface o portocală în felii - , am obţine nişte întrebări mai precise, mai bine ţintite, pe domenii mai înguste: condiţiile necesare apariţiei vieţii, locurile în care s-ar fi putut petrece acest eveniment suprem, calea pe care ar fi putut lua naştere materia vie din cea neînsufleţită. Şi iată, o lucrare recent publicată propune un scenariu care, afirmă autorii, răspunde în mod plauzibil unor astfel de întrebări: în ce condiţii, în ce loc şi pe ce cale ar fi apărut viaţa pe Terra?

Pentru a elabora un scenariu convingător, cercetătorii au trebuit să se concentreze asupra unor aspecte esenţiale ale fenomenului ivirii vieţii pe Pământ. Unul dintre aceste aspecte este energia; fără ea, nimic nu poate fi. Materia vie consumă cantităţi imense de energie pentru a rămâne vie şi pentru a se reproduce. De fiecare dată când o bacterie se divide, foloseşte o cantitate de energie echivalentă cu de 50 de ori propriul conţinut de ATP (adenozin-trifosfat), molecula care pe care se bazează energetica celulei vii. Rezervele de ATP se consumă şi se reînnoiesc permanent, graţie unor procese metabolice extraordinar de complexe. Şi bacteria consumă atât de puţin (da, e puţin) doar pentru că are un aparat metabolic foarte eficient şi specializat, perfecţionat prin evoluţie.
La începuturile vieţii, probabil că acest mecanism era mult mai puţin eficient decât azi, deci procesele vitale aveau loc cu cheltuială de energie mult mai mare. Cum putea fi obţinută această energie?
Premisa de la care porneşte noua teorie este aceea că viaţa, pentru a apărea, ar fi avut nevoie de un aport controlat de energie, într-un mediu cu anumite  condiţii riguroase. 
Teoriile "clasice" susţinau că viaţa ar fi apărut într-o apă stătătoare, călduţă, dar o nouă ipoteză ia în considerare izvoarele hidrotermale alcaline ca posibil loc al apariţiei vieţii.
O analiză comparativă a genoamelor vieţuitoarelor de pe diferite ramuri ale arborelui filogenetic i-a dus pe cercetători la concluzia că la baza vieţii ar sta bacteriile şi archeele, organisme unicelulare, procariote (lipsite de un nucleu care să conţină materialul genetic). Ele sunt considerate cele mai primitive fiinţe care există azi; prin urmare, studiul lor sub aspect energetic ar putea duce la descifrarea câtorva aspecte ale începutului vieţii celulare pe Terra.
Aceste microoganisme îşi încarcă „bateriile” electrochimice din celulă transformând carbonul în metan sau într-un compus organic numit acetat. Dar unde şi cum ar fi putut apărea asemenea vieţuitoare, cu un asemenea „comportament energetic”? Cum s-a făcut "marea trecere" de la moleculele organice risipite în supa primordială la fiinţele cu organizare celulară simplă, în stare să folosească energia reacţiilor chimice într-un mod specific, pentru a se auto-perpetua?

„Oraşul Pierdut” din adâncul mării
În anul 2000, o echipă de exploratori a descoperit pe fundul Oceanului Atlantic o mulţime de izvoare hidrotermale submarine, de un tip nou, deosebit de ceea ce se cunoştea anterior.
Aceste nou-descoperite formaţiuni, adunate într-un vast ansamblu botezat de savanţi Lost City (Oraşul Pierdut) se găsesc în nordul Atlanticului, în zona Masivului Atlantis, o regiune de munţi submarini care se ridică până la peste 4.000 de metri deasupra fundului mării. Aici, apa caldă, puternic alcalină, ţâşneşte prin  fisurile scoarţei terestre, amestecându-se cu apa sărată a oceanului. În timp, în jurul acestor deschideri s-au depus săruri ce formează un fel de „hornuri” prin care iese apa, iar unele dintre aceste hornuri au peste 30 metri înălţime. Zona cuprinde zeci de astfel de izvoare,  care se deosebesc radical de izvoarele vulcanice submarine mai fierbinţi şi acide cunoscute anterior - aşa-numitele black smokers, descoperite  în anii 1970.
Un "horn" înalt de cîţiva metri ai unui izvor submarin din Oraşul Pierdut.
 În izvoarele din Oraşul Pierdut, reacţiile dintre apa oceanică şi anumite roci din stratul superior al mantalei terestre produc cantităţi mari de metan şi hidrogen; în schimb, nu produc volume semnficative de dioxid de carbon, hidrogen sulfurat sau metale, aşa cum fac izvoarele submarineblack smokers. Temperatura apei este de asemenea diferită de a celei dintr-un black smoker, iar pH-ul (o măsură  a acidităţii/alcalinităţii), diferă şi el foarte mult. Sunt două ecosisteme foarte deosebite între ele, populate de comunităţi diferite de forme de viaţă.  
În Oraşul Pierdut, pe lângă o faună interesantă de mici nevertebrate (specii caracteristice de melci, scoici, polichete - un grup de viermi marini - şi crustacee), trăieşte o varietate de microorganisme, printre care archee şi bacterii foarte specifice, cu un metabolism aparte. Unele dintre aceste microorganisme folosesc metanul şi hidrogenul ca surse de energie, iar această biochimie aparte face din Oraşul Pierdut un fel de laborator natural în care biologii, geologii şi chimiştii pot studia atât procese geochimice, cât şi fenomene specifice materiei vii, iar undeva la mijloc, lucrurile se întâlnesc şi se întrepătrund: materia neînsufleţită şi cea vie ar putea avea în comun mai multe lucruri decât credeam.

Cum au învăţat celulele să folosească energia?
Doi cercetători care le-au studiat, Nick Lane, de la University College London, şi William Martin, de la Universitatea Heinrich Heine  din Düsseldorf, Germania, au ajuns la concluzia că în acest mediu ar putea fi găsite informaţii despre modul în care materia vie stochează energia.
Celulele fac rezerve de energie pompând ioni (cu ajutorul unor proteine-enzime), de obicei ioni de hidrogen sau sodiu, prin membrana celulară, creând astfel, de o parte şi de alta a ei, o diferenţă de potenţial electrochimic, pe seama căreia apare o tensiune electrică. Este o însuşire uimitoare a vieţii, răspândită în toată lumea vie, dar a cărei omniprezenţă nu putuse fi niciodată explicată mulţumitor. Acum însă, cercetătorii cred că ea îşi are originea într-un mediu similar cu cel al izvoarelor hidrotermale submarine din Oraşul Pierdut.
Acum aproape 4 miliarde de ani, într-un astfel de izvor, lichidul alcalin cald, bogat în hidrogen, care ieşea prin gura izvorului, întâlnea apa acidă a oceanului, saturată cu dioxid de carbon. Din asemenea reacţii chimice ar fi putut lua naştere nişte aşa-numiţi gradienţi protonici (sau gradienţi electrochimici; simplificând, aceştia ar reprezenta variaţia potenţialului electrochimic) pe suprafata rocilor din pereţii izvorului, bogaţi în fier, nichel şi sulf, ceea ce ducea la apariţia unei tensiuni electrice. În esenţă, fenomenul este foarte asemănător cu ceea ce se poate observa la nivelul membranei celulare a microoganismelor chemo-osmotice din ziua de azi.  
Iar acest lucru, cred autorii studiului, având în vedere universalitatea gradientului electrochimic în lumea vie, nu este o coincidenţă. 
Microorganismele actuale care trăiesc în aceste izvoare hidrotermale folosesc gradienţii electrochimici pentru a adăuga electroni unei proteine numite feredoxină, care, la rândul ei, transformă dioxidul de carbon în molecule organice necesare dezvoltării celulei. 
Rocile prezente în jurul acestor izvoare sunt pline de micropori interconectaţi; în ei s-ar fi putut acumula materia organică astfel formată, iar anumiţi compuşi din structura rocii ar fi accelerat chiar aceste transformări, acţionând ca nişte catalizatori.
Cum au apărut însă formele de viaţă - oricât de simple -, capabile să trăiască liber pe seama acestui mecanism? Decenii la rând, oamenii de ştiinţă nu au putut să umple, cu o explicaţie convingătoare, acest „gol” - prăpastia imensă care separă materia organică ne-vie - oricât de complexă - de materia vie, oricît de simplă ca organizare. Între ele părea să existe un abis, o distanţă de netrecut. 
Nick Lane şi William Martin au însă o ipoteză ingenioasă. Ei cred că materia vie „a învăţat” de la cea inertă cum să gestioneze complicata problemă a energiei.
Cercetatorii cred că un gradient protonic geochimic ar fi putut întreţine independent existenţa unei pompe de ioni de sodiu (care este o proteină, cum am spus deja), permiţând astfel membranei unei protocelule să scoată afară din celulă sodiul şi dând astfel naştere unui alt mecanism de stocare a energiei, care a devenit mai eficient pe măsură ce membranele celulare deveneau mai structurate, izolând mai eficient celula de mediul din jur. Această idee ar explica de ce multe proteine primitive implicate în mecanismele energetice celulare folosesc la fel de bine ioni de sodiu sau hidrogen şi de ce toate celulele vii - inclusiv ale organismelor marine - au în celule o concentraţie de sodiu mai mică decât cea din apa mării. 
Organismele unicelulare au copiat de la materia inertă mecanismul electrochimic care le permite să stocheze energie, susţine o nouă teorie.
În concluzie, reacţiile chimice producătoare de energie care aveau loc, iniţial, doar în materia inertă din izvoarele hidrotermale alcaline de pe fundul mării au fost efectiv copiate de materia vie, apoi modelate şi perfecţionate de-a lungul evoluţiei, ceea ce explică similarităţile chimice frapante ale acestor procese în materia inertă şi în cea vie. Şi astfel, peste prăpastia ce părea de netrecut a fost întinsă o punte - deocamdată încă firavă, urmând să fie, poate, consolidată prin cercetări viitoare -, prin care teoria evoluţiei chimice a materiei vii, adică apariţia vieţii din materia organica lipsite de viaţă, devine mai plauzibilă şi mai uşor de înţeles.

Sursa  : http://www.descopera.ro

Un tezaur vechi de două milenii a fost descoperit pe malul Mării Negre


Într-un oraş antic, asediat de romani, locuitorii au îngropat o mare cantitate de obiecte preţioase, pe care arheologii le-au descoperit abia recent.

Peste 200 de monede (cel mai multe din bronz), podoabe de aur, argint şi bronz, precum şi vase de sticlă (obiecte rare şi valoroase la acea vreme) au fost dezgropate de arheologii ruşi în Crimeea (Ucraina), în ruinele unei aşezări antice numite Artezian. Locuitorii au încercat să ascundă aceste avuţii în timpul unui asediu de către armata romană, în anul 45 e.n.
Artezian se întindea pe o suprafaţă de cel puţin 1,3 hectare şi făcea, la vremea aceea, parte din aşa-numitul Regat al Bosforului. Conducerea regatului era disputată de doi fraţi, Mithridates VIII, care dorea independenţa faţă de Roma, şi Cotys I, care considera că regatul ar trebui să fie sub protecţia Imperiului Roman.
Roma a trimis o armată care l-a instalat pe Cotys drept conducător şi a atacat mai multe aşezări controlate de Mithridates, inclusiv Artezian.
Locuitorii din Artezian s-au baricadat în fortăreaţă, încercând să reziste asediului roman, dar, după cum explică prof. Nikolai Vinokurov, de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, ştiau că soarta lor era pecetluită. În acest sens, e posibil ca tezaurele pe care le-au îngropat să fi fost un fel de sacrificii funerare.
Podoabe, monede şi vase de sticlă - care erau, în urmă cu două milenii, obiecte de preţ - se numără printre artefactele înfropate la Artezian în anul 45 e.n., când oraşul a fost asediat de romani.
Tezaurul constă, de fapt, în două ansambluri de obiecte, descoperite separat. În mod ciudat, fiecare dintre cele două grupuri conţine cîte 55 de monede bătute de Mithridates VIII, iar cercetătorii nu ştiu dacă este o simplă coincidenţă sau ar putea exista o altă explicaţie; de pildă, că această sumă ar fi fost primită de deţinătorii obiectelor de la susţinătorii lui Mithridates.
În situl arheologic artezian s-au descoperit numeroase monede de bronz.
Echipa prof. Vinokurov studiază acest sit arheologic încă din 1989 şi a constatat că stilul de viaţă al locuitorilor din Artezian era tributar culturii greceşti. Populaţia orăşelului era compusă din oameni aparţinând unor etnii diferite,  dar cultura era grecească, spun arheologii. Oamenii vorbeau greceşte, aveau şcoli greceşti, arhitectura şi fortificaţiile erau de asemenea realizate după modele greceşti.
În Antichitate, grecii au întemeiat mai multe colonii la malul Mării Negre, inclusiv în Crimeea, unde coloniştii greci s-au încrucişat cu populaţia locală. Cultura introdusă de ei a persistat lungă vreme, influenţa greacă fiind vizibilă inclusiv în tezaurele recent dezgropate la Artezian. Printre obiecte se află o broşă gravată cu imaginea Afroditei (zeiţa dragostei în mitologia greacă) şi inele de aur ornate cu imagini ale lui Nemesis şi Tyche, de asemenea divinităţi greceşti.
Imagini de zeităţi greceşti prezente pe fragmente de ceramică găsite la Artezian, precum şi stilul de execuţie a obiectelor ceramice trădează, şi ele, influenţa greacă.
Micul oraş, cucerit, a fost incendiat de armata romană şi reconstituit ulterior de către Cotys I, pe care romanii l-au reîntronat. 

Sursa : http://www.descopera.ro

NASA ne dă o veste bună: „Noile calcule arată că Apophis nu se va ciocni de Terra în 2036”


Oamenii de ştiinţă din cadrul Jet Propulsion Laboratory, un laborator al NASA, au anunţat că riscul ca asteroidul Apophis să lovească Pământul cu ocazia „vizitei” sale din 2036 este mult mai mic decât se credea până acum. Cercetătorii au folosit informaţiile noi obţinute cu ocazia trecerii asteroidului pe lângă Terra în cursul acestei săptămâni pentru a actualiza traiectoria acestuia.
Atunci când asteroidul Apophis a fost descoperit în 2004, cercetătorii au anunţat că există un risc de 2,7% ca acesta să se ciocnească de Pământ în 2029. Ulterior, datele obţinute în urma studierii amănunţite a asteroidului au dus la eliminarea acestui risc, dezvăluind însă existenţa unui risc de 1 la 250.000 ca Apophis să se ciocnească de Terra pe 13 aprilie 2036.
Acum, specialiştii NASA au descoperit că riscul unui impact în 2036 este mai mic decât se credea.
„Folosind noi date obţinute de observatoarele Magdalena Ridge şi Pan-STARRS, alături de datele oferite de Goldstone Solar System Radar, am ajuns la concluzia că riscul unui impact al asteroidului Apophis cu Terra în 2036 este de 1 la 1.000.000. Aşadar, putem elimina posibilitatea unei ciocniri”, a comentat Dan Yeomans, managerul programului Near-Earth Object din cadrul NASA. „De acum, singurul interes pe care cercetătorii îl vor avea faţă de asteroidul Apophis va fi unul pur ştiinţific”, a adăugat cercetătorul.
Pe 13 aprilie 2029, Apophis va stabili un record pentru un asteroid de asemenea dimensiuni (roca măsoară 325 de metri în diametru), trecând o distanţă de doar 31.300 de kilometri de suprafaţa Pământului.
Mult mai curând, un asteroid mai puţin cunoscut va trece şi mai aproape de Pământ. Pe 15 februarie anul acesta, 2012 DA14, un asteroid cu un diametru de 40 de metri, va „călători” la mai puţin de 30.000 de kilometri de suprafaţa Pământului, adică mai aproape decât sateliţii geostaţionari.
Specialiştii NASA afirmă că, în foarte scurt timp, programul dedicat detectării asteroizilor periculoşi pentru Terra va fi mai eficient ca niciodată. „Pe măsură ce noi telescoape sunt inaugurate, cele vechi sunt upgradate, iar metodele de calcul prin care stabilim orbitele asteroizilor devin mai bune, viaţa în programul Near-Earth Object Observations nu va fi niciodată plictisitoare”, a concluzionat Yeomans.

Sursa : http://www.descopera.ro

Vrei să-i trimiţi un mesaj lui Mark Zuckerberg? Facebook te poate taxa cu 100 $!


În ultimii doi ani, unele decizii luate de Mark Zuckerberg în legătură cu cea mai importantă reţea de socializare din lume au fost controversate. Fondatorul Facebook are şi el pagină de utilizator şi teoretic poate primi un mesaj de la oricine.De curând, cei care au încercat să facă asta au fost întâmpinaţi cu o taxă de 100 $, dacă doreau ca mesajul lor să ajungă în Inbox.  Altfel, el ajungegratuit în directorul Other şi va fi cel mai probabil trecut cu vederea. O astfel de mutare nu putea să nu primească reacţii, însă cei care vor încerca acest lucru acum s-ar putea să nu fie taxaţi. De ce?
100 $ pentru ca mesajul să ajungă în Inbox-ul important100 $ pentru ca mesajul să ajungă în Inbox-ul important

În luna decembrie a anului trecut, Facebook a introdus o taxă pentru cei care doreau să trimită un mesaj în Inbox-ul unei persoane cu care nu erau prieteni. Decizia a fost luată pentru a reduce din spam-ul făcut de unii utilizatori. Dacă te costă să trimiţi un mesaj, poate că nu vrei să mai trimiţi mii sau zeci de mii de mesaje către necunoscuţi. Oficialii Facebook au spus că, în timp, acea taxă poate să varieze. Aşa se face că, pentru o scurtă perioadă, un mesaj către Inbox-ul lui Mark Zuckerberg a costat 100 $. Opţiunea a fost testată cu mai multe conturi care nu se aflau pe lista de prieteni a lui Mark. După câteva ore, ea a dispărut.

Sursa : http://www.go4it.ro

Samsung Galaxy S III mini intr-o gama extinsa de culori. GALERIE FOTO

Samsung Galaxy S III mini intr-o gama extinsa de culori. GALERIE FOTO


Sud-coreenii lanseaza patru variante cromatice pentru Samsung Galaxy S III mini
Samsung extinde gama de culori pentru Galaxy S III mini. Pe langa alb si albastru, smartphone-ul va fi disponibil si in alte patru culori: neagru onyx, gri titan, rosu granat si maro chihlimbar.
Specificatii tehnice: Samsung Galaxy S III mini
Imaginile cu cele patru noi variante S III mini au aparut deja pe varianta in limba franceza a site-ului samsung.com/fr. Smartphone-ul are un display de 4 inch, procesor dual-core si Android 4.1 Jelly Bean.

Sursa : http://www.yoda.ro

IDC “ne sperie” cu noi statistici pentru vanzarile de PC-uri


In cazul in care mai avea cineva vreun dubiu, un nou studiu IDC confirma o accelerare, a trendului de scadere, a vanzarilor de PC-uri.
Studiu IDC Windows 8 sisteme livrate
Desi nu este nici primul si nici ultimul , reuseste sa fie unul dintre cele mai pesimiste. Mai trist decat atat este faptul ca  si mai putin pe pronosticuri.
Cel mai recent studiu facut public de cei de la IDC ne atrage din nou atentia asupra faptului ca oamenii fug de PC-uri, motiv pentru care vanzarile sunt din ce in ce mai mici. In practica, in cel de-al patrulea trimestru din 2012 s-au comercializat global un numar destul de spectaculos de 89,8 milioane de PC-uri. Daca in teorie acest numar vi se pare impresionant, va inselati. Din pacate este cu 6,4 procente mai mic in comparatie cu aceeasi perioada a anului 2011. Acesta statistica este ingrijoranta mai ales cand este pusa in contextului intregului an. Anul 2012, in comparatie cu 2011, a inregistrat o scadere cu 3,2 procente, producatorii reusind sa comercializeze un total de 352,4 milioane de PC-uri. In aceasta situatie IDC ne atrage atentia asupra unui numar de doua elemente. In primul rand este dramatic ca sezonul sarbatorilor de iarna al anului 2012 a fost primul cu vanzari mai mici in comparatie cu aceeasi perioada a anilor anteriori. In al doilea rand, ar fi fost placut ca macar procentul cu care au scazut vanzarile sa nu fie mai mare decat media anuala deoarece demonstreaza o scadere mult mai brusca a vanzarilor.
Uitandu-ne la capra vecinului, pana si Apple si-a mai ponderat in cel de-al patrulea trimestru vanzarile explozive din anii anteriori. Ar fi fost dragut ca  in masa, cu totii stim insa lipsa entuziasmului utilizatorilor vis-a-vis de cel mai recent SO Microsoft.

Sursa : http://playtech.ro

O hologramă în palma ta: cât de aproape suntem de o asemenea realizare?


Vă amintiţi scena din „Războiul stelelor”, în care o hologramă miniaturală a prinţesei Leia transmite mesajul prin care aceasta cerea ajutor? Din punct de vedere tehnologic, am fi încă departe de aşa ceva, dar o invenţie recentă a specialiştilor de la MIT ne aduce cu un pas mai aproape de reuşită.

Oamenii de ştiinţă de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au construit un dispozitiv format dintr-o grilă de 4.096 antene miniaturale (64x64) care emit fascicule de radiaţie infraroşie pentru a crea un anumit model. Ansamblul a putut genera o imagine - în acest caz logo-ul MIT - care „pluteşte” la câţiva milimetri în faţa grilei.
Este pentru prima dată când se construieşte o reţea de acest tip cu atât de multe componente (un proiect anterior cuprindea doar 16 mini-antene).
De asemenea, este primul dispozitiv care poate emite fiecare fascicul dintr-o antenă individuală atât în direcţie orizontală, cât şi verticală, putând astfel genera imagini tridimensionale.
Reuşita deschide noi posibilităţi în domeniul holografiei, ca şi în proiectarea unor dispozitive precum senzori biomedicali etc. Tehnologia poate fi, de asemenea, folosită în comunicaţii, deoarece controlul precis al undelor luminoase reduce interferenţa şi zgomotul.
Mini-antenele construiote de cercetătorii de la MIT controlează atât faza, cât şi intensitatea luminii transmise. Două fascicule luminoase defazate cu 180 grade, transmise împreună, se anulează reciproc. În acelaşi timp, undele luminoase care sunt doar uşor defazate interferează unele cu altele şi îşi pot spori reciproc intensitatea în anumite puncte, făcând lumina mai intensă sau mai slabă în funcţie de măsura în care sunt defazate.
În acest fel se poate obţine o imagine care se formează în faţa dispozitivului ce emite lumina, la o oarecare distanţă de el.
Deşi tehnologia undelor defazate nu este nouă (radarele moderne o folosesc pe scară largă), cercetătorii de la MIT au făcut un pas înainte prin faptul că au utilizat-o pentru transmisia în infraroşu, radiaţie cu lungimea de undă scurtă (nu unde radio, ca la radare) şi că au realizat, cu ajutorul ei, imagini.
Deoarece pot fi controlate atât faza, cât şi intensitatea radiaţiei luminoase, se obţine efectul de perspectivă, o hologramă tridimensiunală. Dacă s-ar folosi miliarde de antene, imaginea obţinută ar putea fi la fel de clară ca şi cea produsă de un ecran modern, deoarece fiecare antenă ar corespunde unui pixel.
Cercetătorii de la MIT au folosit 4.096 de antene (echivalentul a  tot atâţia pixeli), ceea ce  reprezintă oricum un record; până acum nimeni nu reuşise să „manevreze” atât de mulţi pixeli.
Mai mult decât atât, cercetătorii au reuşit această performanţă folosind metode obişnuite de fabricare a microcipurilor, ceea ce înseamnă că, pentru a fabrica un dispozitiv la scară mai mare, nu ar fi nevoie de inventarea unei întregi  tehnologii noi sau de construirea unor uzine speciale.
Pentru moment, cei de MIT au folosit lumină infraroşie (care nu poate fi percepută de ochiul uman). Pentru a putea utiliza lumină vizibilă - ceea ce ne-ar aduce într-adevăr mai aproape de realizarea unei holograme precum cea a prinţesei Leia - trebuie să schimbe materialul (în prezent, siliciu) din care sunt făcute antenele şi sistemele de ghidare a undelor luminoase. Acesta este următorul pas în cercetare - realizarea unei holograme cu o grilă de antene asemănătoare, dar folosind lumină vizibilă.

Sursa : http://www.descopera.ro

Panasonic aduce la CES 12 camere video Full-HD. Una e de spion, o alta e subacvatica

Panasonic aduce la CES 12 camere video Full-HD. Una e de spion, o alta e subacvatica


Camerele au Wi-Fi si permit transmiterea in timp real a filmarii prin Ustream.
Panasonic a adus la CES 2013 de la Las Vegas 12 camere video Full-HD. Modelul de top este X920, care ofera o reproducere excelenta a culorii si imagini la rezolutie mare chiar si in conditii de lumina redusa, multumita sistemului de senzori 3MOS care foloseste tehnologia BSI. 
Unul dintre modelele care vor atrage atentia va fi si Panasonic V720, care livreaza o calitate excelenta a imaginii si a sunetului pentru utilizatorii amatori, la un pret mediu. Camera prezinta caracteristici remarcabile, cum ar fi functia Wi-Fi , care permite transmiterea in timp real a filmarii prin intermediul Ustream.
La CES a ajuns si HX-WA30, un model subacvatic care poate fi scufundat pana la o adancime de 10 m, rezistent la socuri de la o inaltime de 1,5 m, la praf, si la temperaturi de pana la -10 grade. 
O inovatie in gama de produse video Panasonic este camera destinata persoanelor active, care vor sa inregistreze imagini fara sa isi foloseasca mainile. Noi am spus ca poate fi folosita de un spion mai putin pretentios. Modelul HX-A100 permite utilizatorilor sa filmeze cu usurinta activitati sportive si evenimente. O alta caracteristica a camerei este functia Wi-Fi incorporata, care permite posesorilor sa transmita in direct imaginile video inregistrate.

Sursa : http://www.yoda.ro

Skype pentru Windows primeşte integrare cu Microsoft Outlook


Clientul de mesagerie Skype a ajuns la o nouă versiune, ce oferă integrare Microsoft Outlook şi permite trimiterea de mesaje instant direct din interfaţa aplicaţiei.

  După instalarea versiunii Skype 6.1, compatibilă sistemul de operare Windows, utilizatorii clientului email Microsoft Outlook pot iniţia apeluri către orice utilizator Skype sau reţea de telefonie mobilă, dacă este activat serviciul SkypeOut pentru apeluri plătite. Suplimentar, Microsoft a adăugat suport pentru verificarea statusului Online în reţeaua Skype şi inserarea informaţiilor de contact în agenda de contacte Outlook.
În afara modificărilor aduse pentru o mai bună comunicare cu Microsoft Outlook, interfaţa Skype a primit şi o serie de optimizări ce simplifică găsirea persoanelor în lista de contacte.
Săptămânile următoare vor aduce extinderea suportului Skype către serviciul web email oferit în cadrul portalului Outlook.com, pentru iniţierea de apeluri Skype direct din web browser.

Sursa : http://www.go4it.ro

Astronomii au descoperit o planetă aproape identică cu Pământul


La doar o săptămână după ce astronomii au anunţat că vor descoperi „geamănul” Terrei în mai puţin de un an, telescopul Kepler a observat un candidat destul de bun. Numită KOI 172.0, acesta pare să fie planeta care semănă cel mai mult cu Pământul.

Diferenţele dintre cele două planete par să fie destul de mici. KOI 172.02 este cu 50% decât Pământul, orbitează o stea care se aseamănă destul de mult cu al nostru şi este plasată în aşa-numita zonă locuibilă. Din cauza dimensiunilor, planeta în cauză este mai curând un Super-Pământ al cărui an este alcătuit din 242 de zile. În schimb, distanţa dintre KOI 172.02 şi steaua ei este ceva mai mică decât cea dintre Pământ şi Soare. 
Descoperirea „a fost foarte interesantă deoarece este primul Super-Pământ care se află într-o zonă locuibilă şi care orbitează în jurul unei stele de tipul Soarelui. Orbitează o stea care se aseamănă foarte mult cu Soarele nostru. Cele observate anterior orbiteau alte tipuri de stele”, a declarat Natalia Batalha, de la NASA. 
Într-un fel, descoperirea este copleşitoare, tocmai din cauza rafalei de ştiri interesante legate de exoplanete. În luna octombrie a anului trecut, s-a constatat că cel mai apropiat sistem solar găzduieşte câteva planete printre care şi una cale cărei dimensiuni sunt similare cu cele ale Pământului. Apoi, la începutul acestui an, experţii au analizat datele adunate de telescopul Kepler şi au anunţat descoperirea a 461 noi planete ale căror existenţă va necesita confirmarea prin  . Cu această ocazie, NASA a mai declarat şi că galaxia noastră găzduieşte 17 miliarde de planete de acelaşi dimensiuni cu Pământul. 

Sursa : http://www.descopera.ro

"Apple se pregateste de o schimbare majora" Cele 5 super lansari pentru 2013

Apple


2013 ar putea fi un an hiperactiv pentru Apple, despre care analistii scriu ca ar putea lansa 5 produse noi.
O absenta importanta de la CES 2013, cel mai mare targ de tehnologie, Apple ar putea pregati ceva special pentru clientii sai in lunile urmatoare.
"2013 ar putea fi inceputul unei schimbari majore pentru Apple", au precizat analistii Gene Munster si Douglas Clinton de la Piper Jaffray, scrie Daily Mail. Cei doi au declarat in revista Fortune ca din 2013"vor incepe schimbarile care vor redefini anul 2014."
Apple ar putea pregati pentru anii viitori, alaturi de directorul de design Sir Jonathan Ive sute de prototipuri pentru produse revolutionare, 2013 fiind inaugurat de Apple Radio, despre care Daily Mail scrie ca ar putea fi lansat in luna martie.
Tot in luna martie va aparea pe piata si noul iPad Mini cu Retina Display, pentru ca in iunie sa apara noul iOS 7.
Luna iunie va insemna si aparitia pe piata a lui iPhone 5S, iar finalul de an, probabil prin noiembrie, va consemna aparitia mult asteptatului Apple TV.

Sursa : http://stirileprotv.ro

Premille CES 2013. Care este cel mai bun telefon de la targ si ce gadget a castigat "Best of Show"


Jurnalistii de la cnet.com au acordat premiile CES 2013, ca in fiecare an.
Targul de Tehnologie CES Las Vegas a adus o multime de inovatii. Unele gadgeturi vor fi pe piata anul acesta, altele au nevoie de cativa ani, pentru ca mai trebuie rafinate. Jurnalistii de la cnet.com, care acorda anual Premiile CES Las Vegas, au selectat cele mai tari dispozitive de anul acesta. Best of CES Awards au fost anuntate vineri dimineata.
La categoria gadgeturi pentru jocuri, Razer Edge a fost declarata castigatoare. In esenta o tableta, aceasta devine un gadget fantastic pentru gameri, cu ajutorul unor accesorii care o fac unica. Razer Edge merita, in opinia cnet, si premiul "Best of Show", iar publicul, l-a ales, de asemenea, gadgetul obtinand si "People's Choice". Pretul lui Razer Edge porneste de la 1000 dolari. Tableta va fi disponibila in lunile urmatoare.
Categoria "Emerging tech", care se acorda tehnologiilor aflate la inceput de drum, premiul i-a revenit imprimantei 3D Cube X, care poate printa in 3 culori si cu doua tipuri de plastic. Pretul ei este de 4.000 de dolari.
Surpriza la categoria telefoanelor mobile, unde castigator a fost desemnatYodaPhone, un aparat rusesc cu un ecran obisnuit LCD in partea din fata, si cu unul cu e-ink pe spate, pentru economisirea bateriei, dar si pentru citit.
La masini, Chevy MyLink a luat premiul, pentru tehnologiile cu care este dotata si pentru ca are o interfata asemanatoare cu cea a telefoanelor mobile.
La calculatoare, Lenovo Horizon Table, cu Windows 8, a castigat. Are o baterie care dureaza 2 ore si poate fi folosita pe post de jucarie de familie.
Categoria Home theater & audio a fost castigata de Vizio 5.1, iar la Networking & Storage marele invingator a fost Seagate Wireless Plus, un fel de hard disk reinventat care se conecteaza Wireless cu telefoanele si cu tabletele. La tehnologie care poate fi purtata, castigatoare a fost bratara Fitbit Flex, care iti monitorizeaza sanatatea.
In fine, la televizoare, premiul le revine celor de la Samsung, pentru modelulUltra HD TV.

Cele mai ciudate telefoane la CES 2013: unul rezista 15 ani in stand-by, altul e pentru "Apocalipsa"

Cele mai ciudate telefoane la CES 2013: unul rezista 15 ani in stand-by, altul e pentru  Apocalipsa


Asa arata pe scurt lista lansarilor de la cel mai mare targ de tehnologie, aflat in plina desfasurare in Las Vegas.
La CES putem sa vorbim doar la superlativ. Cel mai mare, cel mai performant... Spre exemplu, Huawei, care anul trecut a adus cel mai subtire telefon din lume in Las Vegas, se lauda acum cu smartphone-ul de 6,1 inch.
D2 poate parea interesant pentru dumneavoastra. Are un ecran mai mic, de "doar" 5 inch, FULL HD dar si o baterie care promite multe ore de convorbiri. 


Si Lenovo intra pe piata super telefoanelor cu un PHABLET de 5,5 inch, adica un hibrid telefon-tableta splendid, dar cu un defect de neiertat.
Sony nu se gandeste insa doar la ecran si performante, ci si la ce folosim smartphone-ul cel mai des. Fie ca ne uitam la filme, fie ca utilizam mult navigatia GPS, vom putea conecta telefonul foarte usor la orice dispozitiv.
Chiar daca sunt de acum mai rapide si mai mari, toate smartphone-urile mostenesc acelasi defect - bateria care se descarca la fel de repede precum se incarca. Sunt insa si cativa producatori care sustin ca se intorc in timp, cu telefoane pentru toata lumea. Adica ecrane cu text mare si butoane usor de apasat.
Are buton de urgenta, apesi o singura data iar tel. apeleaza cinci persoane si le trimit SMS.
Au aparut, ce-i drept, cam tarziu, telefoanele pentru cei care... se tem sfarsitul lumii. Acesta spre exemplu nu este dependent de semnalul GSM, ci se conecteaza la satelit, ca cei dragi sa stie tot timpul unde esti atunci cand pleci in vreo excursie exotica.
Unul dintre cele mai "destepte" telefoane de la CES este si cel mai banal. Are o durata de stand-by de 15 ani si nu foloseste decat o baterie de telecomanda, care costa 3 lei in magazine.
Trebuie sa va mai arat un prototip, de plastic, nu functioneaza, cu doua fete, pe o fata ecran clasic, iar pe celelata parte un ecran cu cerneala electronica.
Toate aceste modele vor ajunge anul acesta pe piata, si viitorul e clar, smartphone-urile vor fi din ce in ce mai mari, desi nu sunt pe gustul multora.

Sursa : http://www.yoda.ro

VIDEO Japonezii si iPhone-ul. Ce inventie bizara au facut :)

VIDEO Japonezii si iPhone-ul. Ce inventie bizara au facut :)


Celebrul smartphone Apple, transformat de un japonez cu "imaginatie"
Daca jurnalistii americani au comparat celebrul iPhone cu un "pistol-laser", un japonez a mers mai departe cu un sistem "iPhone - mitraliera" :)))

Lenovo prezintă 5 modele smartphone din noua serie IdeaPhone


Lenovo a intrat sub lumina reflectoarelor de la CES 2013 şi arată lumii nu mai puţin de 5 modele smartphone bazate pe Android, printre care şi vârful de gamă IdeaPhone S890.

Lenovo IdeaPhone S890 măsoară 9.3 mm grosime şi se laudă un ecran IPS de 5 inch, capabil să redea imagini la rezoluţie qHD (960 x 540 pixeli). Terminalul este propulsat de un chipset dual-core bazat pe nuclee ARM Cortex-A9 la 1.2 GHz şi rulează pentru moment versiunea Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Lenovo S890 vine echipat cu o cameră frontală de 3 MP, complementată de o cameră foto de 8 MP cu funcţie de filmare la rezoluţie 1080p.
Pentru a nu sacrifica supleţea carcasei şi păstra greutatea finală la un confortabil 176 grame, IdeaPhone S890 vine echipat doar cu un acumulator de 2250 mAh, a cărui autonomie nu a fost specificată.
Lenovo IdeaPhone S720 Lenovo IdeaPhone S720

Lenovo IdeaPhone S720 restrânge dimensiunea ecranului la 4.5 inch dar păstrează neschimbată rezoluţia qHD, redată tot cu o matrice IPS capabilă să ofere unghiuri de vizibilitate de până la 178°. Pentru poze şi secvenţe video este oferită o cameră foto de 8 MP. Toate aceste bunătăţi sunt înghesuite într-o carcasă de 9.9 mm grosime, alături de un acumulator de capacitate 2000 mAh.
Lenovo IdeaPhone P770Lenovo IdeaPhone P770

Adresat în special mediului de afaceri, Lenovo P770 vine echipat cu un acumulator generos de 3500 mAh şi o versiune Android utilată cu software antivirus şi alte aplicaţii de securitate.
Lenovo IdeaPhone A800 vine echipat tot cu un ecran de 4.5 inch, dar cu rezoluţie redusă la 854 x 480 pixeli, iar sub acesta ascunde un CPU la 1.2 GHz.
Lenovo IdeaPhone A800 Lenovo IdeaPhone A800

  Lenovo Idea Phone A690 este cel mai accesibil smartphone din serie, alegându-se cu un procesor relativ modest la 1 GHz şi ecran de 4 inch cu rezoluţie 800 x 480 pixeli.
Lenovo Idea Phone A690Lenovo Idea Phone A690

Indiferent de nivelul de preţ în care sunt încadrate, toate telefoanele mobile din seria Lenovo IdeaPhone vin echipate cu suport dual-SIM. Noile modele Lenovo S890, S720, P770, A800 şi A690 vor fi disponibile în China şi unele regiuni ale lumii chiar din această lună. Din păcate disponibilitatea pentru pieţele europene şi preţurile pregătite nu sunt cunoscute momentan.

Sursa : http://www.go4it.ro